Έφτασε ο καιρός καλέ μου πέφτουν οι ελιές!!!

Έφτασε ο καιρός καλέ μου πέφτουν οι ελιές!!!